English with a Business Flavor

 

Customized Trainings for Corporate Sector (Businesses, NGOs, Public sector)
We have a program to boost your employees’ English skills in professional context. This new course is a combination of English Language Course and Business Skills Training. The course is delivered by a professional Business and Language Coach and may be complemented, by request, by a non-native professional English teacher. This is a modular course that we design based on your business’s needs and it is aimed at improving your employees’ language proficiency and confidence in dealing with various professional situations.

 

Англійська мова з елементами бізнесу

 

Спеціалізована навчальна програма для корпоративного сектору
Ми пропонуємо програму, яка допоможе Вашим співробітникам покращити не лише рівень володіння англійською мовою, а й підвищити їхню успішність у вирішенні бізнес-питань. У курсі поєднані такі напрямки як вивчення англійської мови і бізнес-освіта. Навчання проводить професійний коуч-носій англійської (за потреби, можна комбінувати заняття з українським викладачем). Це модульний курс, складений на основі Ваших бізнес-потреб. Метою курсу є покращення мовної компетентності і посилення впевненості у вирішенні різноманітних професійних ситуацій.

 

English Language Skills:

 

 • Business Communication 
 • Business Writing 
 • Professional Vocabulary (Hotel Industry, Restaurants and Catering, Retail Banking, IT, Exports, Media, Oil and Gas, Steel and Metals, Agriculture, Services, etc)
 • Grammar in Use

Ділова англійська:

 

 • Бізнес-комунікації
 • Ділова переписка
 • Професійна лексика (готельна і ресторанна справа, банківське обслуговування, програмування, експортна торгівля, медіа, нафтогазова промисловість, металургія, сільське господарство, сфера послуг тощо)
 • Граматика «в дії»

Business Skills :

 

 • Sales 
 • Negotiations
 • Personal Assistance 
 • Time Management
 • Marketing
 • Customer Service
 • Leadership and Personal Growth

Recommended English level of participants: Intermediate and higher.

Бізнес-навички:

 

 • Продаж
 • Переговори
 • Адміністрування
 • Тайм-менеджмент
 • Маркетинг
 • Обслуговування клієнтів
 • Лідерство і особистий розвиток

Course instructor:

 

Mike Turnbull is from Edinburgh Scotland and was educated in the Channel Islands. He has a vast amount of professional and international experience in both the UK and Europe. Mike is a native speaker of English, and his second language is German.

Викладач курсу:

 

Майк Тьорнбулл родом з Единбурга, Шотландія, навчався на Нормандських островах. Професійний коуч-носій англійської із міжнародним досвідом викладання. Також володіє німецькою мовою.

 

Course duration

Standard course: one module consists of 5 sessions (10 hours). The program can consist of one or more modules, depending on your business’s needs.

Тривалість курсу

Стандартний курс: 1 модуль складається з 5 занять (10 годин). Програма може включати один чи більше модулів з урахуванням Ваших бізнес-потреб.

Promotional fees for a standard module of 5 sessions (10 hours):

 

Small groups (3-6 participants)  2699 UAH per person 
 Large groups (7-15 participants)  1799 UAH per person
 One-to-one sessions  6799 UAH per person
 Larger groups  by enquiry

 

Вартість стандартного модуля з 5 занять (10 годин):

 

 

Міні-група (3-6 учасників)  2699 грн / ос. 
Група (7-15 учасників) 1799 грн / ос.
 Індивідуальні заняття 6799 грн / ос.
 Більші групи за запитом

How does it work?

 

You pick a Business Skill and desired English skills to focus on, we design a customized program for your company taking into account your area of specialization (10 days) and deliver to your employees. Promotional fees are valid for instruction organized at customer’s premises. Extra charges may apply.

Extra services include testing, end-of-course assessments, certificates, one-to-one sessions, etc.

Як це працює?

 

Ви обираєте бізнес-напрямок і бажаний курс англійської, ми розробляємо спеціалізовану програму саме для Вашої компанії з урахуванням сфери Вашої діяльності та організовуємо заняття для Ваших співробітників. Акційна вартість вказана з урахуванням виїзду коуча на територію Замовника. 

Додаткові послуги: тестування, підсумкове оцінювання, сертифікати, індивідуальні заняття тощо.