Курси української мови

Курс української мови в Києві для початківців розроблений у вигляді тренінгу для дорослих, які не володіють українською мовою (який може бути продовжений курсом ділового спілкування українською мовою).
Тренінг "Українська мова для початківців" рекомендується всім, хто ставить перед собою мету швидко навчитися говорити українською мовою і вільно володіти мовою в будь-яких ситуаціях. Цей курс української мови проводиться нашими викладачами в Києві вже протягом восьми років, і за цей час уже багато слухачів змогли переконатися в його ефективності та навчилися не тільки читати й розуміти, але й правильно говорити й грамотно писати українською мовою.
Тренінг складається з 24 занять по 1 годині 20 хвилин кожне, розрахованих на комплексне вивчення української мови з використанням інтенсивної методики подачі матеріалу. Пропонована система занять послідовно розкриває основи української фонетичної системи, граматики, сприяє формуванню необхідної лексичної бази, навичкам усного мовлення. Курс практично спрямований, бо основний акцент робиться на розмовну мову, що дозволяє слухачам у стислі терміни отримати необхідні мовні навички.
 

Ділова українська мова
Центр Розвитку Мов пропонує курс української ділової мови, призначений для тих, чия робота передбачає спілкування з бізнес-партнерами і клієнтами. Мета цього курсу - розвиток і поліпшення навичок ділової розмовної мови, подолання мовного бар'єру. Програма навчання спрямована на практичне застосування лексики, граматики, орфографії і пунктуації української мови.
Також Ви опануєте потрібну термінологію ділового спілкування, будете знати, як правильно побудувати телефонну розмову з клієнтами і діловими партнерами. Після проходження курсу Ви зможете коректно складати й оформляти документи, що використовуються в діловій сфері, вести наради, ділові переговори і співбесіди українською діловою мовою.
Тренінг складається з 18 занять по 1 годині 20 хвилин.
 

«Експрес-курс» української мови (12 занять по 1 год. 20 хв.) розроблений спеціально для тих, кому необхідно довести українську мову до досконалості. Цей курс розроблений для слухачів, які володіють українською мовою, але потребують додаткових навичок. Цей курс може бути спрямований на вдосконалення:

  • фонетики; 
  • лексики; 
  • граматики; 
  • спеціальної термінології.