• 1. To jest … muzeum.
  a) nowy
  b) nowe
  c) nowyi
 • 2. Adam ma
  a) 12 lata
  b) 12 roków
  c) 12 lat
 • 3. Która jest godzina? - …
  a) osiemnasta dwadzieścia pięć
  b) osiemnaście dwadzieścia pięć
  c) osiemnasta dwudziesta piąta
 • 4. Wczoraj Marysia kupiła … … .
  a) nową bluzkę
  b) nowę bluzkę
  c) nową bluzką
 • 5. Codziennie wstaję o 8:00, … prysznic i jem śniadanie.
  a) myje
  b) bram
  c) biorę
 • 6. Proszę kawę z … .
  a) mlekom
  b) mlekiem
  c) mleko
 • 7. W przyszłym roku … języków obcych.
  a) będę uczyć się
  b) uczę się
  c) uczyłem się
 • 8. Wczoraj … na uniwersytet pieszo.
  a) iszłem
  b) szedłem
  c) szłem
 • 9. W niedzielę byliśmy w … .
  a) kawiarnie
  b) kawiarnii
  c) kawiarni
 • 10. Latem lubię jeździć w góry albo … morze.
  a) na
  b) nad
  c) do
 • 11. To są … … .
  a) inteligentni profesorowie
  b) inteligentne profesory
  c) inteligentni profesory
 • 12. Naprawdę ufam … .
  a) Agnieszkę.
  b) Agniszkie.
  c) Agnieszce.
 • 13. Gdyby dzisiaj było słonecznie, … na spacer do parku.
  a) poszliśmy
  b) poszlibyśmy
  c) poszedłabym
 • 14. Lipiec i sierpień to letnie …
  a) miesięcy
  b) miesiący
  c) miesiące
 • 15. Piszę e-mail do moich …. .
  a) przyjacieli
  b) przyjaciół
  c) przyjacielów
 • 16. … jutro na spacer!
  a) chodźmy
  b) chodziliśmy
  c) chodzijmy
 • 17. Powieść «Krzyżacy» … … przez Henryka Sienkiewicza.
  a) została napisana
  b) została pisana
  c) napisał
 • 18. Coraz więcej Polaków … w domu zwierzę domowe.
  a) mają
  b) maje
  c) ma
 • 19. … Maciek … to zadanie na tablicy.
  a) Niechaj … napisze
  b) Niech … napisze
  c) Niech … napisał
 • 20. Dopiero wczoraj wróciliśmy … morza.
  a) znad
  b) od
  c) nad
 • 21. Warszawa jest … miastem od Nowego Jorku.
  a) malszym
  b) mniejszym
  c) mniej
 • 22. Na tej ławce … dwie dziewczyny.
  a) siedziało
  b) siedzieli
  c) siedziały
 • 23. … panów już zarejestrowało się.
  a) dwa
  b) dwóch
  c) dwaj
 • 24. Trzej … prowadzą te wykłady.
  a) nauczycieli
  b) nauczyciele
  c) nauczycielów
 • 25. … dzieci bawi się na placu zabaw.
  a) troje
  b) trzech
  c) trzy
 • 26. Pięciu studentów … egzamin pojutrze.
  a) zdają
  b) zdaje
  c) zdano
 • 27. Wykładowca poprosił nas, … przyszli jutro o 11:00.
  a) żeby
  b) żebyście
  c) żebyśmy
 • 28. … nie mogę tutaj porozmawiać, bo nikt nie mówi po polsku.
  a) ni z kim
  b) z nikim
  c) nie z kim
 • 29. Tomek nie może pojechać z nami z powodu braku … .
  a) pieniędzy
  b) pieniądze
  c) pieniędzów
 • 30. Ona nie może żyć bez … .
  a) jego
  b) niego
  c) go
 • 31. … w pokoju dziennym meble, są nowe.
  a) stoją
  b) stające
  c) stojące